Reiki mint spiritualitás

A Reiki a tudatosság magasabb szintjei felé vezet. Nevezik a megvilágosodott tudat és egyetemes szeretet energiájának is. A Reikit szellemi útként gyakorló személy nem a világot akarja megváltoztatni, hanem önmagát, és ha sikerül, megváltozik vele a világ is, felismerve az ősi mondást: Tat tvam aszi - Te is Én vagyok!

Spirituális értelemben a gyógyuláshoz szükség van minden szinten a blokkokat feloldani, a változást beindítani, úgy mint a fizikai, éteri, érzelmi, mentális, asztrális és a lelki szinten.

A Reiki nem csak a fizikai szintre hat, hanem az érzelmi és a mentális szintre is, egyben lehetőséget biztosít mindenkinek kapcsolatba kerülni a felsőbb Énjével, megfelelő gyakorlás, Reiki behangolás után.

ÖsvényHiszen a végső célként megfogalmazhatjuk, hogy kapcsolatunk a felsőbb Énnel eljuttathat minket magához az Istenhez, megtapasztalva a szeretet energiáját, az eggyéválást önmagunkkal és az Univerzummal feloldva a magányosság érzését.

Egyet ne felejtsünk el, az utat a szabad akaratunkból magunknak kell járnunk, a Reiki gyakorlása, mint eszköz, lehetőséget biztosít a lépések önálló megtételére, az univerzális energia segíti az előrehaladásunkat önmagunk megismerésében és kiteljesedésében, ennek „mellékhatásaként” testünk is meggyógyul.

A Reiki is csak egy út a sok közül, amely elvezet minket a belső megismeréshez, az egység, a feltétel nélküli szeretet és végső soron az Isteni önvalónk felé.

„Ismerd meg Önmagad” mondták régen a bölcsek – Gnoti szeauton……
Számos útja létezik, hogy felismerjük a magunkban rejlő képességeket, mint pl. a meditáció, a jóga, egy 800 km-es zarándok út Spanyolországban – a Caminó, vagy a REIKI gyakorlása, a mindennap rutinja mellett.

A Reikit szorgalmasan gyakorlók elmondhatják, hogy ez az út lehetőséget teremt önmagunk felfedezésére és egyben a személyiségünk fejlesztésére is.